Show menu

Obvestilo - »Spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017–2018

4. 6. 2018
Obvestilo (Uradni list RS št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018)

Zaprtje javnega razpisa za »Spodbujanje  procesnih  izboljšav podjetij  v  letu  2017–2018  –  »PRIZ  17-18«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 59/17 dne 27. 10. 2017 (s spremembo, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 7/18 dne 7. 2. 2018 in spremembo, objavljeno v Uradnem  listu  RS, št. 24/18 dne 13. 4. 2018). Javni  razpis se zapre  zaradi porabe sredstev po končanem postopku izbora vlog v okviru prvega odpiranja. Zaradi zaprtja javnega razpisa drugo odpiranje ne bo  izvedeno, vse  prispele vloge na drugi rok pa bodo vrnjene pošiljateljem.

Izvajalec razpisa: SPIRIT Slovenija, Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije