Show menu

Popravek: Javnega razpisa za sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2018

4. 6. 2018
Popravek (Uradni list RS št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018) Javnega razpisa za sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2018, ki je bil objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 35/18 dne 25. 5. 2018.

V 7. členu »Rok, do katerega morajo biti predložene vloge«, se v prvem odstavku besedilo »ponedeljka, 4. junija 2018« nadomesti z besedilom »torka, 5. junija 
2018«.
V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.

Izvajalec razpisa: Zavod za šport RS Planica