Show menu

Javni razpis za izbor operacije »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–2022«

4. 6. 2018
Javni razpis za izbor operacije »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–2022« (Uradni list RS št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018)

Namen javnega razpisa je povečati vključenost zaposlenih v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni 
družbi.

Predmet javnega razpisa je financiranje izvedbe programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, in sicer: programov usposabljanja in izpopolnjevanja, programov za pridobitev dodatnih kvalifikacij, programov za pridobitev višje strokovne izobrazbe ter prekvalifikacij na področju srednjega strokovnega izobraževanja ter višjega strokovnega izobraževanja; za zaposlene, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

Rok za prejem ponudb: 28.06.2018 do 14:00.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport