Show menu

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2019–2020

4. 6. 2018
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2019–2020 (Uradni list RS št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev v Zvezni republiki Nemčiji v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov (v nadaljevanju: bilateralni projekti) v obdobju od 1. 1. 2019 do 31.12. 2020 na vseh znanstvenih področjih. 
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Zvezna republika Nemčija. 

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Zvezno republiko Nemčijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih nemških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij  in na ostale mednarodne razpise.

Rok za oddajo prijav: 13. julija  2018 do 14.00

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije