Show menu

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2018 (JRPK 2018)

4. 6. 2018
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2018 (JRPK 2018) (Uradni list RS št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018)

Namen javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini in jih spodbujati pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

Predmet javnega razpisa je financiranje naslednjih aktivnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini:
  • zagotavljanje informacij o poslovnem okolju držav, v katerih delujejo slovenski poslovni klubi, v okviru informacijske platforme SPIRIT Slovenija na portalu Izvozno Okno,
  • svetovanje slovenskim, predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem deluje slovenski poslovni klub,
  • spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov in izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji, zainteresiranimi za poslovanje na tujem trgu,
  • redno seznanjanje slovenskih podjetij in institucij s poslovnimi priložnostmi in aktualnimi poslovnimi informacijami,
  • organizacija poslovnih dogodkov v tujini in v Sloveniji,
  • promocija slovenskega gospodarstva ter slovenskega poslovnega okolja v državi, v kateri posamezni poslovni klub deluje

Rok za oddajo vlog je 3. 7. 2018, do 13. ure. 

Izvajalec razpisa: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.