Show menu

Javni razpis za izbor operacij »za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture

11. 6. 2018
Javni razpis za izbor operacij »za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru evropskega socialnega sklada v letih 2018–2019 (JR-ESS-2018-2019-SOCIALNA VKLJUČENOST)« (Uradni list RS št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018) 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, na področju kulture (kulturnega in kreativnega sektorja)  v podporo zagotavljanju večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela, dvigu ravni usposobljenosti, kulturne ustvarjalnosti in kreativnosti ter krepitvi samozavesti in socialne vključenosti v širše družbeno okolje pripadnikov ranljivih skupin, ki so:
  • manjšinske etnične skupnosti (pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, narodnih skupnosti, opredeljenih v Deklaraciji Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji, različnih manjšinskih etničnih skupnosti ter priseljencev) in
  • invalidi.

Namen javnega razpisa je spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje posameznikov iz ranljivih skupin za njihovo večjo socialno vključenost in zaposljivost ter višjo stopnjo zaposlenosti. Z razpisom bomo omogočili krepitev kulturnih kompetenc v nevladnih organizacijah, ki izvajajo aktivnosti s pripadniki ranljivih skupin. 

Cilja javnega razpisa sta:
  • krepitev zaposljivosti pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture z usposabljanjem in preprečevanje zdrsa v socialno izključenost in
  • zaposlovanje pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture.


Rok za prejem ponudb: 9. 7. 2018

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo