Show menu

Prvi javni razpis za Ukrep »Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve

18. 6. 2018
Prvi javni razpis za Ukrep »Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve (Uradni list RS št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018)

Predmet javnega razpisa so podpore za izvajanje operacij, katerih predmet so nadomestila zaradi škod na ribah in izgube prihodka v obratih akvakulture, ki se nahajajo v območjih NATURA 2000.

Vnos prijavnega obrazca v e-sistem in vložitev vloge poteka od 9. 7. 2018 do porabe sredstev.

Izvajalec razpisa: Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

http://www.ribiski-sklad.si/Javni_razpisi/