Show menu

Obvestilo (Uradni list RS št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018)

18. 6. 2018
Obvestilo (Uradni list RS št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018)

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izid javnega  razpisa,  št.  430-1862/2017,  za  izvajanje  projekta »(Re)Integracija žrtev trgovine z ljudmi«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 21/18, pod objavo Ob-1821/18, z  dne  30.  3.  2018,  in  na  spletni  strani  Ministrstva  za  notranje zadeve.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za notranje zadeve