Show menu

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021

18. 6. 2018
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021 (Uradni list RS št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018)

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem  v  okviru  skupnih  znanstvenoraziskovalnih  projektov v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021 na vseh znanstvenih področjih (na japonski strani so ta področja vključena v znanstvene vede: družboslovje, naravoslovje in humanistika). Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega 
razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Japonska.

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Japonsko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev ter povečati število prijav slovenskih in japonskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij.

Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 5. septembra 2018 do 14.00.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost