Show menu

Sprememba (Uradni list RS št. 42/2018 z dne 19. 6. 2018) Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2018

22. 6. 2018
Sprememba (Uradni list RS št. 42/2018 z dne 19. 6. 2018) Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2018 (Uradni list RS, št. 35/18, Ob-2271/18)

Spremeni se rok za oddajo vlog, zato se v tretjem odstavku 23. točke javnega razpisa del besedila spremeni tako, da se namesto: »je 11. 7. 2018« glasi: »je 30. 7. 2018« in namesto: »v oktobru 2018« glasi: »v novembru 2018«. V četrtem odstavku 23. točke javnega razpisa se del besedila spremeni tako, da se namesto: »vključno 11. 7. 2018« glasi: »vključno 30. 7. 2018«.

Ostale točke javnega razpisa ostanejo nespremenjene, v kolikor niso v nasprotju z navedenimi spremembami.
Skladno z navedenimi spremembami se, tako da vsebinsko ustreza novim določilom, uskladi tudi besedilo razpisne dokumentacije, kar se objavi na spletnih straneh Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1149