Show menu

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji

26. 6. 2018
V Javnem razpisu za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji (Uradni list RS, št. 16/18 z dne 9. 3. 2018) se prvi odstavek poglavja »10. Roki in način prijave na javni razpis«, spremeni tako, da se ta sedaj glasi: »Roki za oddajo vlog so: 9. 4. 2018, 11. 6. 2018, 26. 6. 2018 in 25. 9. 2018«.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo