Show menu

Javni razpis: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju

26. 6. 2018
Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost v mikro, malih in srednje velikih podjetjih (v nadaljevanju MSP) s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Cilji javnega razpisa so:
  • zmanjšanje stroškov poslovanja MSP zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov,
  • zmanjšanje okoljskega vpliva delovanja MSP na področju turizma,
  • povečanje dodane vrednosti MSP,
  • zmanjšanje razvojnega zaostanka MSP s področja turizma,
  • zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov, v MSP s področja turizma na obmejnem problemskem območju.


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo