Show menu

Dopolnitev Javnega razpisa za izbor izvajalcev projektov »Mladi za mlade 2017–2021«

9. 7. 2018
Dopolnitev (Uradni list RS št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018) Javnega razpisa za izbor izvajalcev projektov »Mladi za mlade 2017–2021«

V Javnem razpisu za izbor izvajalcev projektov »Mladi za mlade 2017–2021«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/17, dne 11. 8. 2017, se doda nov rok za oddajo prijav, zato se v točki 21 »Način in rok za predložitev prijav za dodelitev sredstev« v osmem odstavku, za prvo alinejo, ki se glasi »8. 5. 2018 do 12. ure (velja tako za osebno vročitev in oddajo na pošti)«, doda nova druga alineja, ki se glasi »10. 10. 2018 do 12. ure (velja tako za osebno vročitev in oddajo na pošti).«

V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.

Izvajalec razpisa: Zavod za šport RS Planica