Show menu

Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2018

9. 7. 2018
Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2018 (Uradni list RS št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018)

Bloudkova priznanja so najvišja priznanja Republike Slovenije, ki se podeljujejo za delo in dosežke na področju športa. Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj vsako leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in deset Bloudkovih plaket. Prejemniki Bloudkovih priznanj so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.

Rok za oddajo predlogov: 14. 12. 2018.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport