Show menu

Sprememba (Uradni list RS št. 47/2018 z dne 6. 7. 2018) Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

9. 7. 2018
Sprememba (Uradni list RS št. 47/2018 z dne 6. 7. 2018) Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

V Javnem razpisu za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva (Uradni list RS, št. 42/17 z dne 4. 8. 2017) se prvi odstavek šeste točke »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago«, spremeni tako, da se ta sedaj glasi: 
»Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 9.415.506,50 EUR.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarstvo, znanost in tehnologijo