Show menu

Drugi javni razpis za ukrep »Inovacije v akvakulturi

30. 7. 2018
Drugi javni razpis za ukrep »Inovacije v akvakulturi (Uradni list RS št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018)

V skladu s 17. členom Uredbe je predmet podpore izvajanje raziskovalnih projektov za inovacije v akvakulturi, ki sledijo vsaj enemu od naslednjih ciljev:
  1. razvijanje tehničnega, znanstvenega ali organizacijskega znanja v objektih akvakulture, ki zlasti zmanjšuje vpliv na okolje ter zmanjšuje odvisnost od ribje moke in ribjega olja, spodbuja trajnostno izkoriščanje virov v akvakulturi, prispeva k dobremu počutju živali ali olajšuje nove trajnostne načine proizvodnje; 
  2. razvijanje ali uvajanje novih vrst akvakulture z dobrim tržnim potencialom, novih ali bistveno izboljšanih proizvodov, novih ali izboljšanih postopkov ter novih ali izboljšanih sistemov upravljanja in organizacijskih sistemov ali 
  3. proučevanje tehnične ali ekonomske izvedljivosti inovativnih proizvodov ali postopkov.

Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKGP.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano