Show menu

Javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2018

30. 7. 2018
Javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2018 (Uradni list RS št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018)

Namen razpisa je spodbujanje projektov na področju primarne kmetijske pridelave, vključno z namakalnimi sistemi, projektov kmetijske predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter projektov v gozdarstvu.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja z izboljšanjem zaposlitvenih možnosti na podeželju, z zmanjšanjem proizvodnih stroškov, s prilagoditvami k podnebnim spremembam, z ohranjanjem in izboljšanjem naravnega okolja ter standardov za dobro počutje živali.

Roki za oddajo vlog so: 27. 8. 2018, 15. 10. 2018 in 26. 11. 2018.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad