Show menu

Javni razpis za pred-financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev – PF1/PF2 2018

30. 7. 2018
Javni razpis za pred-financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev – PF1/PF2 2018 (Uradni list RS št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018)

Predmet in namen javnega razpisa je pred-financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev po programu PF – pred-financiranje, in sicer upravičencev (v nadaljevanju: vlagatelj/upravičenec), ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva (v nadaljevanju EU sredstva) iz programskega obdobja 2014–2020 in so prejeli pozitivno odločitev in/ali že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju. 

Program PF – pred-financiranje vključuje naslednja podprograma:
  • podprogram PF1: pred-financiranje razvojnih projektov – izven pravil državnih pomoči in
  • podprogram PF2: pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev – izven pravil državnih pomoči.

Cilji javnega razpisa je hitrejša in učinkovitejša izvedba projektov, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva.

Roki za oddajo vlog so: 3. 9. 2018, 1. 10. 2018, 5. 11. 2018 in 3. 12. 2018.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad