Show menu

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A

23. 7. 2018
Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A (Uradni list RS št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018) 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, ki bodo gospodinjstvom omogočala širokopasovni dostop s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij na območjih belih lis in je razdeljen v dva sklopa:
  • Sklop 1: Sofinanciranje GOŠO 3A VZHOD
  • Sklop 2: Sofinanciranje GOŠO 3A ZAHOD

Cilj javnega razpisa je omogočiti najmanj 80 % gospodinjstvom na območjih belih lis, na katerih širokopasovna omrežja še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo, dostop do širokopasovnega omrežja s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronskih komunikacijskih storitev preko tega omrežja.

Rok za predložitev vlog: 28. 9. 2018 do 12. ure.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za javno upravo