Show menu

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za opravljanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu...

23. 7. 2018
Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za opravljanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu, ki nastanejo pri dejavnosti v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo (Uradni list RS št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018) 

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev javnega pooblastila za opravljanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu, ki nastanejo pri dejavnosti v zvezi z rabo zemljišč,  spremembo  rabe  zemljišč  in  kmetijsko  proizvodnjo, za obdobje petih let od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2023

Rok za prejem ponudb: 20. 08. 2018.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1419