Show menu

Sprememba Javnega razpisa za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019

16. 7. 2018
Sprememba (Uradni list RS št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018) Javnega razpisa za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019, z dne 7. 7. 2017, št. 24-05/2016-66, objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/17 z dne 7. 7. 2017.

V točki 3 se v prvem odstavku doda tretja alineja 
z besedilom:
  • so javni in zasebni zavodi, ki so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter v študijskem letu 2017/2018 oziroma 2018/2019 izvajajo redno in izredno izobraževanje za pridobitev višje strokovne izobrazbe.
Ostalo  besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec razpisa: Center RS za poklicno izobraževanje