Show menu

Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2019 in 2020

16. 7. 2018
Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2019 in 2020 (Uradni list RS št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018)

Rok za prejem ponudb: 21. 08. 2018.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1082