Show menu

Program sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014–2020 - Obvestilo o objavi ciljnega razpisa za predložitev strateških projektov

16. 7. 2018
Program sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014–2020 (Uradni list RS št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018)

Obvestilo o objavi ciljnega razpisa za predložitev strateških projektov

Obveščamo vse zainteresirane, da je z današnjim dnem na spletni strani programa www.ita-slo.eu objavljen razpis št. 6/2018 za predložitev strateških projektov. 

Oddaja vlog poteka izključno v elektronski obliki v sistemu FEG2 Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine. Pred tem mora prijavitelj pridobiti uporabniško ime in geslo v sistemu Login FVG. Vsa razpisna dokumentacija ter navodila za registracijo v sistem Login FVG je na voljo na spletni strani programa www.ita-slo.eu, na kateri bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe postopka in končni rezultati ocenjenih vlog.

Rok za oddajo vlog je 3. 8. 2018 ob 12:00:59 (CET).

Za  dodatne  informacije  lahko  zainteresirani kontaktirajo Skupni sekretariat, Via del Lavatoio, 1, I-34132 Trst,  Italija,  tel.  +39/040/377-59-93,  e-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it ali slovensko Info točko, Štanjel 1a, 6222 Štanjel, Slovenija, tel. (+386)5/73-18-530, e-mail: it-si.svrk@gov.si.

Izvajalec razpisa: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.