Show menu

Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2018

10. 8. 2018
Sprememba (Uradni list RS št. 54/2018 z dne 10. 8. 2018) Javnega razpisa za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2018, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 52/18 z dne 27. 7. 2018 (Ob-2611/18)

I. Spremeni se zadnji stavek 9. točke poglavja 3.5 javnega razpisa »Obravnava vlog«, ki se po novem glasi: »Vloge s povprečno oceno manj kot 40 točk, se kot neutemeljene zavrnejo.«
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad  

http://www.regionalnisklad.si/novice-in-obvestila/objava-javnih-razpisov/2