Show menu

Sprememba Javnega razpisa za pred-financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev – PF1/PF2 2018

10. 8. 2018
Sprememba (Uradni list RS št. 54/2018 z dne 10. 8. 2018) Javnega razpisa za pred-financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev – PF1/PF2 2018, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 52/18 z dne 27. 7. 2018 (Ob-2612/18)

I. Spremeni se besedilo 9. točke poglavja 3.5 javnega razpisa »Obravnava vlog«, ki se po novem glasi: 
»Vloge s povprečno oceno manj kot 40 točk, se kot neutemeljene zavrnejo.«
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad