Show menu

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov

10. 8. 2018
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov (Uradni list RS št. 54/2018 z dne 10. 8. 2018)

Predmet koncesije je  opravljanje javne  službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov.

Koncesija za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov obsega naslednje naloge:
  • izvajanje aktivnosti obveščanja in  izobraževanja potrošnikov z namenom večje varnosti potrošnikov, izbire, dostopnosti, kakovosti blaga in storitev,
  • informiranje  potrošnikov  o  uveljavljanju  njihovih  pravic.

Koncesija za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov se razpisuje za področje pasti potrošniškega kreditiranja.

Rok za prejem ponudb: 31.08.2018 do 12:00

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo