Show menu

Javni razpis za sofinanciranje projekta nevladnih organizacij na področju enakih možnosti in diskriminacije

10. 8. 2018
Javni razpis za sofinanciranje projekta nevladnih organizacij na področju enakih možnosti in diskriminacije (Uradni list RS št. 54/2018 z dne 10. 8. 2018)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta, ki je namenjen krepitvi zmogljivosti nevladnih organizacij na področju enakosti in preprečevanja diskriminacije v Sloveniji. Ključni cilj javnega razpisa je izboljšati osveščenost in usposobljenost nevladnih organizacij o pomenu enakopravnosti in krepitvi enakosti, razumevanju in preprečevanju diskriminacije, ter o možnostih varstva pred diskriminacijo najbolj izpostavljenih skupin v Sloveniji. Ciljne skupine javnega razpisa so nevladne organizacije.

Rok za prejem ponudb: 17. 09. 2018

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti