Show menu

Javni razpis za izvedbo projekta »Prostovoljno vračanje tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijski programi v državi vrnitve tujcev«, št. 430-806/2018

20. 8. 2018
Javni razpis za izvedbo projekta »Prostovoljno vračanje tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijski programi v državi vrnitve tujcev«, št. 430-806/2018 (Uradni list RS št. 56/2018 z dne 17. 8. 2018)

Predmet javnega razpisa je izvedbo projekta "Prostovoljno vračanje tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijski programi v državi vrnitve tujcev". 

Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa. 

Projekt se bo pričel izvajati 1. 1. 2019, in se bo izvajal do 31. 12. 2020 oziroma do porabe sredstev, namenjenih za izvajanje projekta, v kolikor bodo ta sredstva porabljena pred navedenim obdobjem izvajanja projekta.

Rok za prejem ponudb: 11.10.2018 do 10:00

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za notranje zadeve

http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2874