Show menu

Javni razpis za izvajanje projekta »(Re)Integracija žrtev trgovine z ljudmi«, št. 430-1147/2018

20. 8. 2018
Javni razpis za izvajanje projekta »(Re)Integracija žrtev trgovine z ljudmi«, št. 430-1147/2018 (Uradni list RS št. 56/2018 z dne 17. 8. 2018) 

Predmet javnega razpisa je izvajanje projekta »(Re)Integracija žrtev trgovine z ljudmi« v Republiki Sloveniji za obdobje 2019 do 2020. Predmet javnega razpisa in zahteve naročnika so podrobneje opredeljeni v III. delu razpisne dokumentacije ("Opis predmeta javnega razpisa").

Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa oziroma posameznega dela projekta. 

Projekt traja od obojestranskega podpisa pogodbe do 31. 12. 2020 oziroma do porabe sredstev, v kolikor bodo sredstva porabljena pred navedenim datumom za zaključek projekta. 

Rok za prejem ponudb: 11.10.2018 do 15:00 

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za notranje zadeve