Show menu

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2019

27. 8. 2018
Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2019 (Uradni list RS št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018)

Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2019 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:
  • manjših temeljnih raziskovalnih projektov in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov
  • podoktorskih temeljnih in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov.

Cilj javnega razpisa je izbor:
  • manjših (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov
  • podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov.

Znotraj vsake vede mora biti izbranih vsaj 10 % podoktorskih projektov. Vsaj 30 % projektov s področja tehnike, vsaj 20 % s področja biotehnike, vsaj 10 % s področja medicine in družboslovja ter vsaj 5 % s področja naravoslovja, mora biti aplikativnih. Med izbranimi projekti mora biti vsaj 20 % takšnih, katerih nosilci so mlajši raziskovalci (največ 10 let po letu zagovora prvega doktorata).

Projektov v višini 50.000 EUR je lahko odobrenih največ 10 % za vse vede skupaj (predvsem v klinični medicini, matematiki in družboslovju). Projekti v višini 50.000 EUR se praviloma dodelijo vlogam, ki so na spodnjem robu seznama odobrenih.

Rok za oddajo prijav do vključno 2. 10. 2018 do 14. ure.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS