Show menu

Spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

5. 9. 2018
Spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis) (Uradni list RS št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018)

Izvajalec razpisa: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/