Show menu

Popravek Javnega razpisa za sofinanciranje projekta nevladnih organizacij na področju enakih možnosti in diskriminacije

5. 9. 2018
Popravek (Uradni list RS št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018) Javnega razpisa za sofinanciranje projekta nevladnih organizacij na področju enakih možnosti in diskriminacije

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1084