Show menu

Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2018/2019 za podiplomski študij (oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2018-ŠTD)

5. 9. 2018
Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2018/2019 za podiplomski študij (oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2018-ŠTD) (Uradni list RS št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018)

Namen javnega razpisa je dvig poklicnih kompetenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje. V okviru javnega razpisa se zagotavlja pridobivanje znanja, kompetenc in spretnosti, ki bodo vključenim v formalno izobraževanje zagotavljale uspešno vključevanje na trg dela in v družbo ter pri ohranjanju poklicne kariere. Z ukrepi na tem področju se zapolnjujejo vrzeli obstoječega izobraževalnega sistema, in sicer z usposabljanji za specifične umetniške poklice ter druge poklice v kulturi. Pridobivanje kompetenc skozi usposabljanja pomeni tudi zagotavljanje pogojev za večjo kulturno ustvarjalnost, ki je ena izmed elementov uspešnejšega prodora na trg dela.

Javni razpis bo zasledoval cilje, ki:
  • spodbujajo k dodatnemu izobraževanju na področju kulture,
  • zagotavljajo večjo dostopnost različnih oblik izobraževanja ter
  • dvigujejo specifična znanja in usposobljenosti.

Rok za prejem ponudb: 30.09.2018 

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo