Show menu

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila zbornicam in strokovnim združenjem s področja laboratorijske medicine (Uradni list RS št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018)

5. 9. 2018
Javni razpis za podelitev javnega pooblastila zbornicam in strokovnim združenjem s področja laboratorijske medicine (Uradni list RS št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018)

Z javnim pooblastilom s področja laboratorijske medicine bodo za dobo sedmih let podeljene naslednje naloge:

I.vodenje registra izvajalcev laboratorijske medicine;
II. načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov iz medicinske biokemije;
III. izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem s področja laboratorijske medicine;
IV. izdajanje pravilnikov, s katerimi se podrobneje uredi področje podeljenih javnih pooblastil.

Rok za prejem ponudb: 30. 9. 2018 

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za zdravje

http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/