Show menu

Zaprtje Javnega razpisa za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2018)

10. 9. 2018
Zaprtje Javnega razpisa (Ur. list št. 59/2018 z dne 7. 9. 2018) Javnega razpisa za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2018), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 9/18 z dne 16. 2. 2018 – Ob-1362/18.

Izvajalec razpisa: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi