Show menu

Javni razpis za sofinanciranje projekta »Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu«

10. 9. 2018
Javni razpis za sofinanciranje projekta »Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu« (Ur. list št. 59/2018 z dne 7. 9. 2018)

Predmet javnega razpisa je podpreti projekt, ki bo pripomogel k dvigu kulture varnosti in zdravja pri delu v organizacijah in bo posledično zagotavljal boljše pogoje dela za delavce, zlasti starejše od 45 let.

Projekt, ki bo izbran v okviru tega javnega razpisa, je namenjen izdelavi e-učilnice za usposabljanje in ozaveščanje delodajalcev, konkretni prilagoditvi delovnih mest, izdelavi izobraževalnih posnetkov prilagoditev delovnih mest kot primer dobre prakse za delodajalce ter izdelavi promocijskih posnetkov, namenjenih širši javnosti, kar bo pripomoglo k boljši ozaveščenosti in usposobljenosti delodajalcev za izvajanje ukrepov promocije varnosti in zdravja pri delu. Gre za izvajanje ukrepov s področja varnosti in zdravja pri delu, ki presegajo zakonske obveznosti ZVZD-1 in ki bodo vplivali na varnejše in bolj zdravo delovno okolje, prilagojeno zaposlenim, zlasti starejšim od 45 let. Posredno bo to imelo pozitiven učinek na vse delovno aktivne starejše osebe.

Namen javnega razpisa je s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi izbranega projekta vplivati na:
  • promocijo kulture preventive in zdravja na delovnih mestih v organizacijah za vse generacije in s posebnim poudarkom na delavcih, starejših od 45 let,
  • dvig usposobljenosti in ozaveščenosti delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu, dvig družbene odgovornosti podjetij,
  • dvig kulture varnosti in zdravja pri delu s pomočjo promocijskih posnetkov,
  • promocijo aktivnega in zdravega staranja, ozaveščanje in obveščanje javnosti, delavcev in delodajalcev,
  • prilagajanje delovnih mest posameznikom,
  • spodbujanje programov zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.

Rok za prejem ponudb: 08. 10. 2018 do 12:00.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti