Show menu

Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2018/19 – 1. del

10. 9. 2018
Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2018/19 – 1. del (Ur. list št. 59/2018 z dne 7. 9. 2018)

Razpis študijske pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno službo, in v javnih zavodih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma v posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami kot javno službo in so v študijskem letu 2018/19 vpisani v naslednje študijske programe za izpopolnjevanje: 
  • študijski program za izpopolnjevanje za izvajanje specialnopedagoške in socialnopedagoške pomoči otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področji učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi težavami, 
  • študijski program specialnopedagoško izpopolnjevanje za delo z izbrano skupino otrok s posebnimi potrebami, 
  • študijski program za izpopolnjevanje iz fizike, 
  • študijski program za izpopolnjevanje iz gospodinjstva.

V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 106/10) imajo pravico do študijske pomoči kandidati, ki so zaposleni v vrtcu ali šoli, ki izvaja javno službo, ter izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom in z razpisom, študijska pomoč pa je namenjena subvencioniranju izobraževanja.

Rok za prejem ponudb: 25.09.2018 do 23:59 

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport