Show menu

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2019–2020

10. 9. 2018
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2019–2020 (Ur. list št. 59/2018 z dne 7. 9. 2018)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov (do 14 dni) slovenskih raziskovalcev in raziskovalcev iz Bosne in Hercegovine, ki izvajajo skupne znanstveno-raziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2019–2020. Slovenska stran bo za mlajše raziskovalce (tj. podiplomske študente in podoktorande največ do pet let po doktoratu) iz Bosne in Hercegovine dodatno sofinancirala tudi daljše obiske (od 1–3 mesece) v Republiki Sloveniji.

Prednost bodo imeli projekti na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:
  • informatika in telekomunikacije,
  • energetika,
  • hrana,
  • okolje,
  • kulturna in kreativna ekonomija.

Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija. in Bosna in Hercegovina.

Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 30. oktobra 2018 do 15.00.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije