Show menu

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa – B/BL 2018

10. 9. 2018
Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa – B/BL 2018 (Ur. list št. 59/2018 z dne 7. 9. 2018)

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednja namena:


Namen B – podjetniški projekti BL – projekti s področja obdelave ali predelave lesa
Namen dodeljevanja spodbujanje razvojno investicijskih projektov z možnostjo financiranja tudi dela obratnih sredstev, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije in ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti, novih delovnih mest in rasti dodane vrednosti na zaposlenega. spodbujanje razvoja slovenske lesno predelovalne industrije na področju začetnih investicij, z možnostjo spodbujanja tudi dela obratnih sredstev, na območju Republike Slovenije
Cilj razpisa je spodbujanje podjetniške aktivnosti, konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij, skladnega regionalnega razvoja. obdelave in predelave lesa, konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij, skladnega regionalnega razvoja.
Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad