Show menu

Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu

10. 9. 2018
Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018 (Ur. list št. 59/2018 z dne 7. 9. 2018)

Predmet  javnega  razpisa  je  sofinanciranje  izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v  srednjem  poklicnem  izobraževanju  ter  študente  višjih strokovnih šol.

Javni razpis je vsebinsko razdeljen na dva sklopa:
  • Sklop A: sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki so v šolskem letu 2017/2018 vpisani v 1. letnik ter vključeni v vajeniški sistem izobraževanja.
  • Sklop B: sofinanciranje  izvedbe  praktičnega  usposabljanja  oziroma  izobraževanja  z  delom  na  ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju, in so se v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018 izobraževali v zadnjem letniku.

Rok za oddajo vlog je 10. 10. 2018 do 16.00.

Izvajalec razpisa: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije