Show menu

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2019–2020

18. 9. 2018
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2019–2020 (Ur. list št. 61/2018 z dne 14. 9. 2018)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ruskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2019 - 2020 na vseh raziskovalnih področjih. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Ruska federacija. Na ruski strani ni javnega razpisa, zato se ruske raziskovalne organizacije v projekt vključujejo na lastne stroške, sodelujoče ruske raziskovalce na projektu pa prijavi samo slovenski prijavitelj.

Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Rusko federacijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih ruskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.

Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 12. novembra 2018 do 14.00. 

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost

http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Rusija/razpisi/18/razp-rusija-19-20.asp