Show menu

Sprememba Javnega razpisa DEMO PILOTI II 2018

18. 9. 2018
Sprememba Javnega razpisa DEMO PILOTI II 2018 (Ur. list št. 61/2018 z dne 14. 9. 2018)


V Javnem razpisu DEMO PILOTI II 2018 (Uradni list RS, št. 55/18, Ob-2668/18), se spremeni rok za oddajo vlog, zato se v prvem odstavku 11. točke javnega razpisa del besedila spremeni tako, da se namesto: »je 23. 10. 2018« glasi: »je 20. 11. 2018«.
Ostale točke javnega razpisa ostanejo nespremenjene, v kolikor niso v nasprotju z navedenimi spremembami.
Skladno z navedenimi spremembami se, tako da vsebinsko ustreza novim določilom, uskladi tudi besedilo razpisne dokumentacije, kar se objavi na spletnih straneh Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo