Show menu

Spremembe in dopolnitve JR za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v RS

25. 9. 2018
Spremembe in dopolnitve (Ur. list št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018) Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 29/18 z dne 26. 4. 2018 (Ob-2103/18), s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 46/18 z dne 6. 7. 2018 (Ob-2511/18)

3. poglavju javnega razpisa se 1. točka po novem glasi:
»1. Roki za oddajo prijav so: 31. 5. 2018, 31. 8. 2018, 31. 10. 2018 ter 30. 11. 2018.«

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad

http://www.regionalnisklad.si/novice-in-obvestila/spremembe-prijavnih-rokov-pri-razpisu-za-problemska-in-obmejna-obmocja