Show menu

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020

25. 9. 2018
Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020 (Ur. list št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018)  

Predmet javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij je sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih (izhajajo najmanj enkrat letno) znanstvenih publikacij z znanstveno vsebino, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj.

Javni razpis obsega izdajanje domačih periodičnih znanstvenih publikacij v tiskani oziroma spletni obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in naravoslovno-matematičnih ved.
Rok za oddajo prijav: do 29. 10. 2018 do 14.00.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

https://www.arrs.gov.si/sl/infra/tisk/razpisi/18/razp-zpp-19-20.asp