Show menu

Javni razpis za sofinanciranje nabavnih konzorcijev v letu 2018

25. 9. 2018
Javni razpis za sofinanciranje nabavnih konzorcijev v letu 2018 (Ur. list št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov konzorcija za elektronski dostop do vsebin zbirke najkakovostnejših znanstvenih revij z visokimi faktorji vpliva ali uvrščenih med prvih 5 na znanstvenih področjih v celotnem besedilu, z namenom zagotavljanja dotoka in dostopnosti mednarodnih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.


Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije


https://www.arrs.gov.si/sl/infra/tujlit/razpisi/18/razp-konzorcij-18.asp