Show menu

Javni razpis za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij

1. 10. 2018
Javni razpis za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij (Ur. list št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enega projekta, v okviru katerega bo izvedeno certificiranje družbeno odgovornih podjetij.

V okviru določb tega javnega razpisa predstavlja certifikat »Družbeno odgovorno podjetje« razvoj in implementacijo dolgoročnih procesov v podjetjih, na način, da se v podjetjih spodbuja trajnostno družbeno odgovornost v okviru spremembe organizacijskega upravljanja, s poudarkom na odgovornosti do zaposlenih, na odgovornosti do naravnega okolja in odgovornosti do aktivnega vključevanja v skupnosti. Sistem certificiranja »Družbeno odgovorno podjetje« podjetjem omogoča izbiro med področnim certifikatom (za enega izmed 4 področij, ki so podrobno obrazložena v 5.3 točki tega javnega razpisa) ali krovnim certifikatom, ki zajema vsa štiri področja.

Javni razpis predvideva dve možnosti izvedbe projektnih aktivnosti, ki so podrobno opisane v poglavju 5 tega razpisa. Prijavitelj lahko izbira med sklopom A in sklopom B in s tem povezano izvedbo projektnih aktivnosti, kot sledi:
Sklop A – Vzpostavitev sistema certifikata »Družbeno odgovorno podjetje« in izvedba certificiranja podjetij
ali
Sklop B – Izvedba certificiranja podjetij (v kolikor ima prijavitelj že vzpostavljen sistem certificiranja).

Rok za prejem ponudb: 05. 11. 2018

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti