Show menu

Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju...

1. 10. 2018
Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna namenjenega za kulturo (javni razpis, oznaka JPR-REZ-2019) (Ur. list št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018)

Predmet javnega razpisa je zbiranje projektov prijaviteljev, ki delujejo v umetnosti in kulturi, za bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah Ministrstva za kulturo RS v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju(v nadaljnjem besedilu: umetniških rezidencah), ki jih bo 
v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna namenjenega za kulturo v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019, ki vključuje:
  • financiranje stroškov najemnine, tekočih stroškov, ki so povezani z uporabo stanovanja, stroškov rednega vzdrževanja in osnovne opreme umetniških rezidenc v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju ter
  • povračilo potnih stroškov za izbrane prijavitelje in sicer za Berlin v višini največ 250 EUR neto, za London v višini največ 250 EUR neto, za Dunaj v višini največ 150 EUR neto ter za New York v višini največ 800 EUR neto v primeru enega prijavitelja ali največ 700 EUR neto na osebo v primeru skupinskega rezidenčnega bivanja.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa, oznaka JPR-REZ-2019, je 118.000,00 EUR.

Razpis bo odprt od 28. 9. do 31. 10. 2018.

Izvajalec razpisa: Ministrstva za kulturo