Show menu

Javni razpis za izvedbo storitev za spodbujanje digitalizacije MSP v Republiki Sloveniji v letih od 2019 do 2023 "Digitalizacija 2019-2023"

10. 10. 2018
Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za mala in srednje velika podjetja (MSP) s področja digitalizacije in Industrije 4.0., ki jih bo izvedel izbrani prijavitelj s ciljem povečanja dodane vrednosti MSP. Z izvedbo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, bo oblikoval uravnoteženo programsko podporo za dvig digitalnih kompetenc in digitalno transformacijo MSP, ter s tem prispevali k: premagovanju ovir digitalne transformacije; dvigu indeksa  digitalnega gospodarstva v Sloveniji; povečevanju števila podjetij, vključenih v globalne verige vrednosti; dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Rok za prejem ponudb: 26. 10. 2018 do 23:59

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo