Show menu

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v RS, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala RS iz proračuna, namenjenega za kulturo - oznaka razpisa JPR-Romi-2019

10. 10. 2018
Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi, izvedenih v letu 2019.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 92.115,00 evrov.

Rok za prejem ponudb: 06. 11. 2018

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo