Show menu

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020 2019

10. 10. 2018
Predmet javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij je sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij s poljudnoznanstveno vsebino.
Javni razpis obsega izdajanje periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v tiskani oziroma elektronski obliki, s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih publikacij, ki so: pomembne za spodbujanje zanimanja mladine in javnosti za naravoslovje in tehnologijo ter za širjenje splošne znanstvene in tehnične kulture; pomembne za formalno izobraževanje (predvsem osnovno- in srednješolsko); pomembne za razvoj slovenske poljudnoznanstvene terminologije; dostopne na internetu in jih v pomembnem deležu ustvarjajo slovenski avtorji.

Rok za oddajo prijav: 12. 11. 2018 do 14. ure.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije